Azure Plan

Microsoft

Abonelik Tipi

Güvenilir bulutla verilerinizi koruyun

Azure ile fiziksel veri merkezlerinde, altyapıda ve operasyonlarda çok katmanlı güvenlikten yararlanın. Sektör lideri fiziksel güvenlik sistemlerinin yanı sıra uyumluluk teklifleri ve gizlilik standartlarından oluşan kapsamlı portföy ile iş varlıklarınızı ve verilerinizi koruyun.

Sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşın

Microsoft Azure'ın karbon verimliliği, geleneksel kurumsal veri merkezlerine göre yüzde 98 daha fazladır. Azure ile enerji kullanımını azaltıp daha karbonsuz bir düzeye geçiş yapan, giderek büyüyen sektör liderleri topluluğuna katılın.

Microsoft, 2012'den bu yana sıfır karbon anlayışıyla çalışır ve 2030'a kadar karbon azaltma anlayışına geçmeye kararlıdır. Bu amaç doğrultusunda, 1975'teki kuruluşundan bu yana doğrudan yol açtığı karbon salınımını 2050'ye kadar yok etmeyi amaçlar. Kendi sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşırken Microsoft'un sürdürülebilirlik yolculuğundan çıkarılan derslerden yararlanın ve düşük karbon düzeyli bir geleceğe katkıda bulunun.

Görev açısından kritik sistemleri güvenle çalıştırın

Azure, müşterilerin ve iş ortaklarının güvenebileceği kurumsal düzeyde bulut altyapısı sağlar. Buna, yedekli güç, ağ ve soğutma gibi fiziksel öğelerin yanı sıra güvenli dağıtım işlemleri, çalışmayı etkilemeyen bakım ve makine öğrenmesinin etkinleştirdiği hata tahmini gibi yazılım öğeleri dahildir.

Hizmet düzeyi amaçlarınız fark etmeksizin Azure, kuruluşunuzun güvenilirlik hedeflerine ulaşmanız için destek sunar. Yüksek kullanılabilirlik, olağanüstü durum kurtarma ve yedekleme senaryolarında, görev açısından kritik sistemleri güvenle tasarlamanıza ve çalıştırmanıza yardımcı olan yerleşik özelliklerden yararlanın.

Yarının altyapısını benimseyin

Su altı veri merkezleri, sıvıya daldırma yöntemiyle soğutma projeleri ve hidrojen yakıt hücresi teknolojileri gibi altyapı yenilikleri ile Microsoft'un, bulut iş yükleriniz için Azure veri merkezlerinin performansını ve verimliliğini artırırken güç tüketimini ve maliyetlerini nasıl azalttığını öğrenin.

Başkalarının da bu yeniliklerden yararlanabilmesi amacıyla Azure, Açık İşlem Projesi'nin bir parçası olarak sunucu ve veri merkezi tasarımlarını paylaşıp güvenliğe ve standartlaşmaya önem veriyor, böylece bulutta global veri merkezi dağıtımı için canlı bir sektör ekosistemini teşvik ediyor.