P2S Online Tedarik ve Satış Yönetimi

YSM Yazılım

Abonelik Tipi

P2S ONLINE TEDARİK VE SATIŞ YÖNETİMİ YAZILIMI

P2S Nedir?

P2S ismi İngilizce Procurement-To-Sale kısaltması olup Türkçe Tedarikten-Satışa demektir.

P2S'nin P'si: P harfi Procurement/Purchase kelimesinin baş harfidir. P2S içinde Satın alma/Tedarik Yönetimi başlığında Talep, Teklif İsteme, Teklif Oluşturma ve Sipariş fonksiyonları var. P2S ile satın alma ve tedarik iş süreçlerini gelen taleplerin satın alma teklif mektuplarına dönüştürülerek taşeron ve tedarikçilere ulaştırılmasını ve onlardan gelen tekliflerin de değerlendirilerek seçim kriterlerine göre satın alma siparişlerine ve de sözleşmelerine dönüştürülmesi olmak üzere tüm tedarik süreçlerinin online yönetilmesini sağlar.

P2S'teki 2: İngilizce “den, e” takısı olan “to” kelimesinin kısaltmalarda “two = 2” kelimesi gibi kullanılma alışkanlığından esinlenilerek kullanılmıştır.

P2S'nin S'si: S harfi Sale kelimesinin baş harfidir. P2S aynı şekilde satış fırsatının takibi satış teklifine dönüştürülmesi ve müşteriye kabul ettirilmesini müteakip bu tekliflerin satış siparişlerine ve de satış sözleşmelerine dönüştürme işlevini online yürütmenizi sağlar.

YSM yerli ve milli yazılımlar üreten ve tüm dünyaya ürün satma vizyonuyla şirket olarak ürün isimlerini de kısa, kolay anlaşılır, beynelmilel isimlerden seçmektedir.

P2S; başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya şirketlerine sunduğu Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde de çalışabilen yüksek katma değerli YSM ürünlerinden biridir.

Neden P2S?

P2S yazılımı adından da anlaşılacağı üzere tedarik/satın alma ve satışla ilgili süreçlerin tümünü içeren uçtan uca bir çözümdür. P2S başta zaman kazandırmak olmak üzere verimlilik artışı ve çok boyutlu analizlerle satın alma ve satış süreç yönetimini kolaylaştırmasıyla birlikte personelin efektif kullanımıyla maliyet düşüşüne ve gelir/kazanç artışına da katkı sağlamaktadır.

Ticaret erbabı yani mal/hizmet alıp satanlar alırken kazanıp hızlı satacaklar. Hızlı teklif toplayıp, hızlı satabilecek. Sözleşmesiz iş yapanlar, her işinde sözleşmeli iş yaparak kendini güvenceye alabilecek.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren işletmeler; artan yenilenebilir enerji trendi ile bu alandaki bütün satınalma ve satış süreçlerini gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası sözleşmelerinin takibini ve istisnai durumları kontrol altına alarak muhtemel hukuki sorunlarınızın da önüne geçmiş olacak.

Şantiyeleri olan tüm şirketler; şantiye bazlı ve keşfe/bütçeye uyumlu satın almalar yapabilecekler. Hatalı malzeme alımı, gönderimi, bütçe dışına çıkma, kayıp-kaçak, vb. problemler son bulacak.

Lojistik şirketleri kendilerine gelen talepleri kaçırmayacak, tır/kamyon sayısı yeterli olmasa bile teklif toplayıp işi kaçırmayacak. Forwarder, Komisyoncu mobilden bile işini rahat yönetecek.

Üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler; ürettikleri ürünlerin satınalma işlemlerini minimum maliyetle satış işlemlerini ise maksimum kar ile gerçekleştirecek.

P2S, satın alma personel performansı, satış personel performansı, fırsatların ve tekliflerin yönetimiyle takipsizlikten ve yoğunluktan satış kaçırmayı ortadan kaldırma gibi birçok faydasıyla öne çıkıyor.

P2S'i Kimler Kullanabilir?

P2S yazılımı; satın alma ve satış sürecini kullanan her sektöre yönelik olmakla birlikte üretim, enerji, şantiye, ticaret, lojistik, hizmet gibi sektörlerde çoğunlukla tercih edilebilecek bir YSM.BULUT ürünüdür. P2S yazılımımızda da diğer yazılımlarımızda olduğu gibi sektörel ve coğrafi uyum açısından müşteri taleplerine göre sürekli AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları yapılmaktadır.