Uyumsoft İYS

Uyumsoft

Abonelik Tipi

İleti Yönetim Sistemi(İYS) Nedir?

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında yayınlanan yönetmelik kapsamında; pazarlama, promosyon, kampanya, indirim, hediye reklam vb. içerikli ticari iletilerin, alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceği, izinli olarak gönderilen iletilerde ise alıcıların ret imkânı olması gerektiği belirtilmiştir.

İleti Yönetim Sistemi; dijital ortamda alınan bu izinlerin; saklanması, arşivlenmesi, belgelerin güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması, gerektiğinde arşivden çıkarılması ve tüm bu süreçlerin taraflarca kolaylıkla yönetilmesi için kurulmuş ulusal veri tabanıdır.

Mevcut Durumda İleti Yönetim Sistemi Nasıl?

Mevcut durumda izni bulunan alıcılar, izin onayını ve ret imkanını toplu takip etme imkanına sahip değildir. Uygulama ile yaşanan sorunların önüne geçilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından ulusal bir ticari elektronik ileti yönetim sisteminin uygulanmasına karar verilmiştir.

İYS’nin amacı nedir?

İYS ile tüm izinler ve iletişim adresleri, ulusal veri tabanlarında saklanacak, veri güvenliği sağlanacaktır. İleti Yönetim Sistemi ulusal veri tabanı ile aşağıda maddelenen özellikler sağlanacak ve tarafların ileti yönetiminde yaşadığı sorunların önüne geçilecektir.

Hizmet Sağlayıcıları;

• Arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini yönetebilecektir.

• Alıcılara göndereceği ticari elektronik iletiler öncesinde alması gereken izinleri güvenli bir ortamda saklayabilecektir.

• İleti Yönetim Sistemi dışında alınan onaylar ve ret bildirimleri, web arayüzü veya teknik entegrasyon ile sisteme iletecektir.

• İYS’ye iletilen onay ve ret bildirimleri, müşterilerin tüm izin hareketleri, her kanal için ayrı kayıt altında tutulacak ve günlük raporlanacaktır.

Alıcılar;

• Verdikleri izinleri görüntüleme, onaylama ve reddetme imkanı sağlayacaktır.

• İzinsiz gönderimleri şikâyet edebilecektir.

• Alıcılar bu izinler için çıkış haklarını diledikleri zaman kullanabilecektir.

• Alıcılar, ne zaman, nereden, hangi kanal üzerinden (arama, mesaj ve e-posta) hangi Hizmet Sağlayıcı’nın ticari elektronik ileti göndermesine izin verdiğini

tek ekrandan görüntüleyebilecektir ve izinleri ayrı ayrı düzenleyebilecektir.

• Red hakkının kullanıldığı durumlarda uygulamada sağlanan filtre ile iletiler alıcılara gönderilmeyecektir.

• Verdikleri onaylar için bildirim iletilecek, dilerse bu bildirim üzerinden çıkış yapabilecekler.

Kamu;

• Ticari iletiler, verilen izinler doğrultusunda, İYS üzerinden kontrol edilerek sadece izin vermiş alıcılara iletilecektir.

• İleti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilecektir.

• Web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecektir.

• Tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alma ve güvenli biçimde saklayabilecektir.

• Denetleme görevini hatasız ve hızlı yerine getirebilecektir.

İYS Sistemi Ne Zaman Açılacak?

İleti Yönetim Sistemine başvurular haziran ayında Hizmet Sağlayıcıların izin girişine açılmıştır.

Firmam için İYS’ye Nasıl Başvurabilirim?

Başvuru yapmak isteyen firmalar MERSİS üzerinden bilgilerini güncelleyerek,

Temel Hizmetler Kullanım taahhütnamesini, e-İmzaları ile onaylamalı ve başvuru işlemlerini tamamlamalıdır.

Alıcı Olarak İzinlerim için İYS’ye Nasıl Başvurabilirim?

Alıcılar; İleti Yönetim Sistemi Web, İleti Yönetim Sistemi Mobil, çağrı merkezi, kısa numara, kısa link ve e-Devlet kapısı üzerinden onay ve ret işlemlerini yönetebileceklerdir.

Tüm yöntemler, senkronize olarak diğer platformlarda da güncellenecek, alıcılar istedikleri platformdan takip edebileceklerdir.